نقش مهتاب

اشک مهتاب

رنگهای اصلی، فرعی و ترکیبی

رنگهای اصلی

در تئوری رنگ سنتی، قرمز، زرد و آبی رنگهای اصلی هستند زیرا دانه‌های رنگی تشکیل دهنده آنها از ترکیب هیچ رنگ دیگری به وجود نیامده و تمام رنگهای دیگر از ترکیبات مختلف این سه رنگ با یکدیگر به دست می‌آیند.

رنگهای فرعی

سبز، نارنجی و بنفش رنگهایی هستند که از ترکیب رنگهای اصلی با یکدیگر حاصل میشوند. محل قرار گیری هر رنگ ثانویه در دایره رنگ، بین دو رنگ اصلی تشکیل دهنده‌اش است.كه از تركیب دو رنگ اصلی زرد و آبی رنگ سبز- از تركیب زرد و قرمز  رنگ نارنجی و از تركیب قرمز و آبی رنگ بنفش بدست می آید.

رنگهای ترکیبی

زرد- نارنجی، قرمز نارنجی، قرمز- بنفش، آبی - بنفش، آبی- سبز و زرد - سبز، این رنگها از ترکیب یک رنگ اصلی با یک رنگ فرعی به وجود می‌آیند و در اینجا هم، در میان دو رنگ تشکیل دهنده خود قرار میگیرند.

 

رنگهای خنثی

سفید و سیاه  رنگهای خنثی هستند چون این رنگها نه از تركیب رنگ های دیگر بدست می آیند و نه در ساخت رنگ جدید استفاده دارند بلكه این دو رنگ تنها برای روشنتر كردن(سفید) و یا تیره  و كدر كردن(سیاه) رنگها مورد استفاده قرار میگیرند. 

در شكل زیر یك چرخه ی رنگ با  رنگهای اصلی رنگهای فرعی و رنگهای مابین آنها نشان داده شده است

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ساعت ۷:۳۶ قبل از ظهر  توسط اشک مهتاب  |